Sezónní řečiště

Prázdná kamenitá koryta řek naznačují, co dokáže voda v době přívalových dešťů nebo prudkého tání.
Počet zobrazení
148