Lake Powell

Lake Powell je druhý největší umělý rezervoár vody v USA, který současně slouží jako důležitá rekreační oblast. Každý rok jej navštíví okolo 2 milionů návštěvníků. O velikosti jezera svědčí skutečnost, že jeho napuštění trvalo 11 let.
Počet zobrazení
193