Monument Valley

Monument Valley je jedním z chráněných území kmene Navajo (Navajo Tribal Park). Díky poměrně velké koncentraci fotogenických svědeckých hor tyčících se nad náhorní colorádskou plošinou tvořilo toto území často kulisu filmů z "divokého západu". Během naší krátké návštěvy jsme si mohli ověřit, že i mimo hlavní turistickou sezónu si na návštěvnost tohoto nevelkého přírodního parku nemohou Navajové stěžovat.
West Mitten
Povoz u Monument Valley
Camel Butte
Trio svědeckých hor
West Mitten
Monument Valley
Tři sestry
Nasluněný Merrick Bute
Rain God Mesa a Camel Butte