Poloostrov Placencia

Přes 20 km dlouhý poloostrov Placencia leží v jižní, turisticky méně navštěvované části belizejského pobřeží. Právě větší klid a snadná dostupnost některých zajímavých lokalit byly hlavním důvodem, proč jsme si vybrali Placenciu, konkrétně Roberts Grove Beach Resort jako další místo pobytu v Belize. Resort nás na první pohled neoslňil moderní architekturou jako některé sousední hotely. Nabídl však účelné ubytování, dobrou kuchyni a širokou nabídku fakultativních výletů.
Robert´s Grove Beach Resort
Nekonečné molo
Relax u bazénu
Domek ve vesnici
Hoch na pláži
Člun u vesnice
V akci
Volavka velká (Ardea herodias)
Kulík kanadský (Charadrius semipalmatus)
Přístav Robert´s Grove
Mraky nad přístavem
Podvečer
Volavka modrošedá (Egretta caerulea)
Pelikán hnědý (Pelecanus occidentalis)
Pisík americký (Actitis macularia)